Vetlladores escolars – Guia del monitor i la monitora d’infants amb necessitats educatives especials

  • Producte: Llibre │Codi del producte: LL08
  • Títol: Vetlladores escolars – Guia del monitor i la monitora d’infants amb necessitats educatives especials
  • Autor: Rubèn Fornós i Jordi Iglesias Mateo
  • Mides: 24 X 17 cm
  • Pàgines: 208
  • Edició: Maig 2018
  • Editorial: Edicions AEGLE
  • Preu (IVA inclòs): 30€ - Enviament gratuït
  • Preu especial alumnes del curs (IVA inclòs): 25€ - Enviament gratuït
Vetlladores escolars – Guia del monitor i la monitora d’infants amb necessitats educatives especials

Aquesta guia del monitor i monitora d’infants amb necessitats educatives especials es correspon als mòduls formatius del curs homònim que imparteix l’Escola d’educadors i educadores l’Empordà.

La tasca del vetllador i la vetlladora escolar és una tasca complexa, ja que tenir cura dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) vol dir específicament ajudar l'alumne en els seus desplaçaments per l'aula i pel centre en general i fora del centre si és necessari amb el seu mitjà de mobilitat (cadira de rodes, caminadors, bastons ... ) i en aspectes de la seva autonomia personal (higiene, alimentació ... ) per garantir que pugui participar en totes les activitats i realitzar els seus tractaments específics en el centre docent.

Aquesta guia, vol ser un ajut a aquells monitors i monitores que han de tractar amb infants amb necessitats educatives especials, bé dins l’àmbit escolar com en el de l’educació en el lleure.

Capítols del llibre

TEMA 1: Marc legal

TEMA 2: L’educació especial a l’escola

TEMA 3: El monitor i la monitora d’infants amb NEE

TEMA 4: La intel·ligència emocional

TEMA 5: Els infants amb necessitats educatives especials

TEMA 6: Protocols d’actuació amb infants amb NEE

TEMA 7: Protocols d’actuació amb infants amb NEE

TEMA 8: Protocols d’atenció sanitària

TEMA 9: Primers auxilis

TEMA 10: Treballar l’autonomia dels alumnes amb NEE a l’escola

Enviament gratuït
COMPRAR
Si no apareix el botó "Añadir al carrorefresqueu la pàgina clicant  del navegador

Codi del producte: LL08 
Preu: 28.85€  
IVA: 4%1,15€  
Despeses d'enviament: Gratuït 
TOTAL: 30.00€

Codi del producte: LL08 
Preu alumnes del curs: 24,04€  
IVA: 4%0,96€  
Despeses d'enviament: Gratuït 
TOTAL: 25.00€ preu especial alumnes del curs

COMPRAR:

✅ LA BOTIGA