Espais infrastructura de l'escola

CONSULTA ELS CURSOS CONVOCATSOficines a Calonge: C/ Major, 17-19 | 17251 | CALONGE (Baix Empordà) |

Oficines a Girona: CEESC | C/ Ibèria, 4 | 17005 | Girona 


L'Escola l'Empordà té la seva seu central a la població de Calonge (Baix Empordà). Inicialment havia tingut la seu compartida entre Figueres i Palamós, però des de l'any 2006 va fixar la seva seu a Calonge i Girona. Tot i això també imparteix cursos en altres espais en conveni amb altres entitats

Espai d'atenció al públic

L'espai que es disposa per atenció al públic i a l'alumnat són les oficines del centre. Aquest espai disposa de 4 llocs de treball, dos dels quals estan pensats per atendre principalment a l'alumnat. Inicialment s'havia tingut un taulell d'atenció, però darrerament s'ha optat per atendre al públic en general i a l'alumnat des d'aquests llocs de treball. Dels quatre llocs de treball tres estan dedicats a secretaria, administració i direcció i el darrer és un espai polivalent on poden venir a treballar i preparar classes tots els professors i professores que ho desitgin.


Aula polivalent - biblioteca

Aquest espai disposa d'una aula d'us polivalent equipada amb aparells audiovisuals on s'hi troba també ubicada una petita biblioteca consultable per a tot l'alumnat. L'aula en aquests moments té una capacitat de 15 alumnes. Com que tots els elements són mòbils es pot convertir en un espai molt més gran amb una capacitat de 20 a 25 alumnes. L'aula disposa de bomba de calor per la climatització de l'espai.

   
Dues vistes de l'aula-biblioteca
Espai específic d'arxiu

Les instal·lacions estan concebudes per albergar l'arxiu de l'escola. Els arxius amb dades acadèmiques es troben a les oficines de l'escola i en l'espai d'aula i sala de professors el magatzem, que per optimitzar espais s'ha dissenyat tot amb caixes i armaris que fan de separadors

   
 Vistes del sistema d'arxivatge i magatzematge de l'escola
Sala de reunions per al professorat
Les instal·lacions disposen d'un espai específic de reunions per al professorat però l'aula polivalent també  és un espai molt utilitzat per fer les reunions de tot el claustre

   

Patí exterior per fer activitats

L'Escola disposa d'un pati exterior de 180 metres i també pot fer ús de la plaça pública dels jardins del Castell medieval de Calonge. Durant el bon temps, moltes són les activitats que es fan a l'exterior