Política de privacitat i protecció de dades

1. Política de privacitat i protecció de dades


l'Escola l'Empordà-AEGLE respecta la teva privacitat. Si tractes amb l'Escola l'Empordà-AEGLE com alumne, un membre del públic en general, etc., tens dret a la protecció de les teves dades personals. Aquestes dades es poden relacionar amb el teu nom, número de telèfon, adreça de correu electrònic, però també amb altres dades, com el teu expedient acadèmic, etc.

En aquesta Política General de Privacitat i Protecció de Dades de l'Escola l'Empordà-AEGLE ( "aquesta Política") descrivim com recollir les teves dades personals i per què les recollim, què fem amb les teves dades personals, amb qui les compartim, com les protegim i les decisions que pots prendre sobre les seves dades personals.

Aquesta política s'aplica al tractament de les teves dades personals en el marc de diversos serveis, eines, aplicacions, llocs web, portals, promocions de vendes (en línia), accions de màrqueting, plataformes de xarxes socials patrocinades, etc., proporcionats o operats per nosaltres o en el nostre nom.

Aquesta política conté regles generals i explicacions. Es complementa amb avisos de privacitat específics separats relacionats amb serveis, eines, aplicacions, llocs web, portals, promocions de vendes (en línia), accions de màrqueting, plataformes de xarxes socials patrocinades, etc. proporcionats o operats per l'Escola l'Empordà-AEGLE o en nom seu. Aquests avisos de privacitat se’t comunicaran sempre que les teves dades personals calguin en el marc de les activitats esmentades anteriorment (per exemple, a través de llocs web, portals, serveis de comunicació individuals, butlletins informatius, recordatoris, enquestes, ofertes, esdeveniments, etc.).

Aquesta Política s'aplica a totes les teves dades personals recollides per (o en nom de) l'Escola l'Empordà-AEGLE, a les quals es fa referència en aquesta Política com "l'Escola l'Empordà-AEGLE", "nosaltres", "ens" i " la nostra ".

Si acceptes les disposicions d'aquesta Política, acceptes que processem les teves dades personals de la forma que s'estableix en aquesta Política.

Al final d'aquesta Política, trobaràs algunes definicions de certs conceptes clau utilitzats en aquesta Política i que estan en majúscula (per exemple, Dades Personals, Tractament, responsable del tractament ...).

2. QUI ÉS RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS?


Les entitats que són responsables del tractament de les teves dades personals són:

l'Escola l'Empordà-AEGLE│Associació Educació i Gestió en el lleure a l'Empordà Entitat inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat amb el núm. 3197 de la secció 1ª del Registre de Girona (Resolució 7-11-97)│Reconeguda pel Ministerio de Economia i Hacienda com una entitat o establiment de caràcter social (Acord de 3-3-98)│Inscrita al Cens general per l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1796

Escola l'Empordà│Escola d'educadors en el lleure reconeguda amb el 32 per l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya│Resolució de reconeixement: 5 de novembre de 1998│Inscrita al Cens general per l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1858 , d'ara endavant, totes elles, denominades "l'Escola l'Empordà-AEGLE", en qualitat de cotitulars del fitxer únic de dades personals de l'Escola l'Empordà-AEGLE.

Dels cursos reglats, l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya mitjançant l'aplicació TITUS (http://dps.gencat.cat/jov_titus/AppJava/pagelogin.do)

3. A QUI POTS CONTACTAR EN CAS QUE TINGUIS PREGUNTES O SOL·LICITUDS? EL PUNT DE CONTACTE de protecció de dades


Hem organitzat un punt de contacte de protecció de dades que s'encarregarà de les teves preguntes o sol·licituds relacionades amb aquesta política, qualsevol avís de privacitat específic, les teves dades personals (i el seu tractament).

Per a qualsevol pregunta, sol·licitud o queixa relacionada amb l'aplicació d'aquesta Política o per exercir els teus drets, tal com es descriu en aquesta Política, pot comunicar-te amb nosaltres en el Punt de contacte de protecció de dades:

4. PRINCIPIS CLAU


Valorem les dades personals que ens has confiat i tenim el compromís de Tractar les teves Dades Personals de manera justa, transparent i segura. Els principis clau que l'Escola l'Empordà-AEGLE aplica són els següents:

Legalitat: només recopilarem les teves Dades personals per a fins específics, explícits i legítims, i no processarem les teves dades personals de manera incompatible amb aquests propòsits.

Minimització de dades: volem limitar la recollida de dades de caràcter personal a allò que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s'han recopilat.

Limitació de la Finalitat: només recollirem les teves dades personals per a fins específics, explícits i legítims, i no processarem les teves dades personals de manera incompatible amb aquestes finalitats.

Precisió: mantindrem les teves dades personals exactes i actualitzades.

Seguretat de les Dades: aplicarem les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir un nivell adequat de seguretat en relació amb els riscos que presenti el tractament i la naturalesa de les dades que s’hagin de protegir. Aquestes mesures s'estableixen per prevenir qualsevol divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.

Accés i Rectificació: tractarem les teves dades personals d'acord amb els teus drets de privacitat.

Conservació: conservarem les teves dades personals de manera coherent amb les lleis i normatives de protecció de dades aplicables i no més del necessari per als fins per als quals s'han recopilat.

Les transferències a l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya: garantirem que totes les dades personals transferides a l'òrgan competent en matèria de joventut de la Generalitat de Catalunya estan adequadament protegides.

Tercers: garantirem que l'accés i transferència de dades personals a tercers són portades a terme d'acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.

Màrqueting Directe i galetes: ens assegurarem del compliment de la legislació aplicable en matèria de publicitat i galetes.

5. TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS: QUINES DADES PERSONALS RECOLLIM I QUINS SÓN ELS ASPECTES JURÍDICS?


Sempre que sol·licitem les teves dades personals, t'informarem amb claredat de quines dades personals recollim. Aquesta informació et serà proporcionada a través d'un avís de privacitat separat que, per exemple, s'inclourà en serveis específics (inclosos els serveis de comunicació), butlletins electrònics, recordatoris, enquestes, ofertes, etc.

Tingues en compte que, d'acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les teves dades personals es poden processar si:
 • T’inscrius a algun curs de la nostra escola.
 • Ens has donat el teu consentiment a l'efecte del tractament (tal com es descriu en l'avís de privacitat relacionat amb aquest tractament en particular). Per evitar dubtes, sempre tindràs dret a retirar el teu consentiment en qualsevol moment; o
 • cal per a l'execució d'un contracte del que ets part; o
 • amb aquest tractament, busquem un interès legítim que no es vegi menyscabat pels teus drets de privacitat. Aquest interès legítim se’t comunicarà degudament a l'avís de privadesa relacionat amb aquest tractament en particular.
 • És requerit per la llei

6. FINALITATS PER LES QUALS PROCESSEM LES TEVES DADES PERSONALS


Només tractem les teves dades personals per a fins específics, explícits i legítims, i no tractarem les teves dades personals de forma incompatible amb aquests fins:
 • per a l'exercici de la funció educativa, 
 • per difondre i donar a conèixer les activitats del centre, 
 • per informar del cursos convocats
Aquesta finalitat pot ser l'execució d'una comanda que hagis realitzat, la millora de la teva visita a un dels nostres llocs web o portals, la millora dels nostres productes i serveis en general, l'oferta de serveis o aplicacions, comunicacions i accions de màrqueting, etc. La finalitat de cada tractament de les teves dades personals estarà clarament definida en l'avís de privacitat específic relacionat amb aquest tractament en particular. Es podrà accedir a aquest avís de privacitatAvís de privacitat https://goo.gl/M5z3V3per exemple, en un lloc web o portal, en una aplicació, en un butlletí electrònic, etc.).

7. MANTENIMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS EXACTES I ACTUALITZADES


És important per a nosaltres mantenir el registre de les teves dades personals actualitzat. Si us plau, informa’ns de qualsevol canvi o error en les teves dades personals tan aviat com sigui possible posant-te en contacte amb nosaltres al Punt de contacte de protecció de dades (consulta la secció 3 "A qui pots contactar en cas de tenir preguntes o sol·licituds? ") .. Adoptarem les mesures que calguin per assegurar-nos que qualsevol informació incorrecta sobre les teves dades sigui eliminada o modificada en conseqüència.
Curs de monitor d’activitats d’educació en el lleure 8 anys de línici del curs (Segons la DGJ de la Gereralitat de Catalunya)
Curs de director d’activitats d’educació en el lleure 10 anys de l’inici de curs  (Segons la DGJ de la Gereralitat de Catalunya)
Altres cursos 30 dies després de l’enviament o recollida del certificat o diploma, segons correspongui

8. ACCÉS A LES TEVES DADES PERSONALS


Tens el dret a accedir a les dades personals que tenim sobre tui, si aquestes dades personals són inexactes o incompletes, per sol·licitar la rectificació o cancel·lació de les dades personals. Per a més informació en relació amb els teus drets de privacitat o desig d’exercir qualsevol d'aquests drets, sisplau, posa’t en contacte amb nosaltres al Punt de contacte de protecció de dades (consulteu la secció 3 "A qui pots contactar en cas de tenir preguntes o sol·licituds? ").

9. DURADA DEL TRACTAMENT DE DADES


Mantindrem les seves dades personals d'acord amb el que disposa la normativa de protecció de dades. Només es conservaran les teves dades personals durant el temps que calgui per complir amb el que disposa la legislació aplicable o per als fins per als quals es processen les teves dades personals.

Per obtenir informació sobre quant temps és probable que es guardin certes dades personals abans d'eliminar-les dels nostres sistemes i bases de dades, contacteu-nos al Punt de Contacte de Protecció de Dades (vegeu la secció 3 "A qui pots contactar en cas de tenir preguntes o sol·licituds? ").

En referència als cursos reglats de Monitor/a i Director/a:
Ordre BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s’estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil L’article 2.4 diu: El termini màxim per finalitzar la formació és 3 anys per al Curs de monitor/a i 5 anys per al Curs de director/a, a comptar a partir del primer dia en què l’alumne/a inicia el curs.
Que aquests 3 i 5 anys es començaran a partir del dia d’inici del curs M o D i finiran un cop complerts els 3 o 5 anys a la data de la següent convocatòria de proposta de titulació. Les convocatòries de propostes de titulació són l’1 de març, l’1 de juny, i l’1 de desembre. 

10. SEGURETAT DE LES DADES


Comptem amb un conjunt de mesures de seguretat tècniques i organitzatives per protegir les teves Dades personals contra l'accés o ús il·legal o no autoritzat, així com contra la pèrdua o dany accidental de la seva integritat. Han estat dissenyats tenint en compte la nostra infraestructura de TI, el possible impacte en la teva privacitat i els costos involucrats i d'acord amb els estàndards i pràctiques actuals de la indústria. 

1)Treballem amb G Suite for Education:
2) Treballem amb iEduca: iEduca és una eina de gestió i comunicació per a centres educatius.Tots els usuaris del centre treballen sobre la mateixa base de dades per poder tenir tota la informació a mà i en temps real.Protecció de dades guardonat en el disseny per l' autoritat de protecció de dades (apdcat) català el 2013.

Les teves dades personals només podran ser processades per un tercer si l'encarregat de tractament es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives que calguin per complir amb el compromís de seguretat en el tractament de dades.

Mantenir la seguretat de les dades significa protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat teves dades personals:

(a) Confidencialitat: protegirem les teves dades personals per evitar la seva divulgació a tercers.

(b) Integritat: protegirem les teves dades personals perquè no siguin modificades per tercers no autoritzats.

(c) Disponibilitat: ens assegurem que les persones autoritzades puguin accedir a les teves dades personals quan calgui.

Els nostres procediments de seguretat de dades inclouen: seguretat d'accés, sistemes de seguretat, monitorització, revisió i manteniment, gestió d'incidents de seguretat i continuïtat, etc.

11. ÚS DE COOKIES I SERVEIS SIMILARS


No Utilitzem cookies en els nostres llocs web. 
Treballem amb G Suite for Education
Treballem amb iEduca

12. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS


Depenent dels fins per als quals demanem les teves dades personals, podem comunicar-los a les següents categories de destinataris, que després tractaran les teves dades personals només en el marc d'aquests tractaments:

a) Dins de les nostres organitzacions i el nostre entorn acadèmic:
 • Equip directiu
 • Professorat titular del centre
 • Professorat col·laborador del centre
b) Proveïdors de servei :
 • Proveïdors de servei informàtics de l'Escola l'Empordà-AEGLE
  • G Suite for Education Google for Education se centra en crear la millor experiència educativa per més de 70 milions d'estudiants i professors en més de 180 països
  • iEduca: iEduca és una eina de gestió i comunicació per a centres educatius.Tots els usuaris del centre treballen sobre la mateixa base de dades per poder tenir tota la informació a mà i en temps real.Protecció de dades guardonat en el disseny per l' autoritat de protecció de dades (apdcat) català el 2013.
c) Altres tercers:
 • quan ho exigeixi la llei o si fos legalment necessari per protegir l'Escola l'Empordà-AEGLE:
  • per complir amb la llei, les sol·licituds de les autoritats, les ordres judicials, els procediments legals, les obligacions relacionades amb la presentació d'informes i la presentació d'informació a les autoritats, etc .;
  • per verificar o fer complir les polítiques i acords de l'Escola l'Empordà-AEGLE; i
  • per protegir els drets, propietat o seguretat de l'Escola l'Empordà-AEGLE i / o els seus alumnes.

13. CONTACTES AMB LA NOSTRA XARXA


Si tu et matricules a un curs a través d’una entitat aliena a nosaltres però en xarxa per a aquest fi, per exemple, ajuntament, consell comarcal, associació, entitats, etc., o si els hi autoritzes per al tractament de la teva informació personal, tu tens una relació separada amb aquest membre de la xarxa. En aquest cas, el membre de la xarxa es convertirà en el responsable del tractament de les teves dades personals, possiblement juntament amb nosaltres. Per a totes les sol·licituds sobre l'ús de la teva informació personal et cal contactar amb ells.

14. ÚS DE XARXES SOCIALS


Si fas ús de les xarxes socials per posar-te en contacte amb l’Escola l’Empordà - AEGLE, has de tenir en compte que el teu nom d’usuari de la xarxa en qüestió quedarà lligat a la comunicació establerta, com ara un “m’agrada” o un “compartir” a Facebook.

Tanmateix pot ser que això es doni a l’inversa, que l’Escola l’Empordà a través d’aquestes xarxes t’etiqueti en una foto o en un missatge, bé a Facebook com a Twuitter, a l’Instagram, etc. Aquests mitjans de comunicació social tenen les seves pròpies condicions d'ús que estàs obligat a tenir en compte i observar si en fa ús d'ells.

La publicació en mitjans socials pot tenir conseqüències (no desitjades), inclosa la impossibilitat de retirada en un curt termini de la distribució de la teva privacitat o la de les persones quines dades es comparteixen. Has de tenir en compte aquestes conseqüències, per a les que estàs prenent la decisió sobre la publicació en aquests mitjans. L'Escola l'Empordà-AEGLE no accepta cap responsabilitat en aquest sentit.

15. LES TEVES OPCIONS I ELS SEUS DRETS


Volem ser el més transparent possible amb tu, perquè puguis prendre decisions significatives sobre com vols que utilitzem la teva informació.

Les teves eleccions sobre com desitges ser contactat
 • Per defecte el sistema de contacte que utlitzarem amb tu en temes acadèmics segueix aquest ordre de prioritat: correu-e, telèfon i correu postal.
 • Per a la resta de temes: ofertes de practiques o de treball, cursos convocats i altra informació de l’Escola l’Empordà - AEGLE s’utilitzarà el correu-e, sempre i quan ens hagis autoritzat per rebre aquest tipus de comunicació.
Les teves dades personals
 • Sempre pots contactar-nos al Punt de Contacte de Protecció de Dades (consulta la secció 3 "A qui pots contactar en cas que tinguis preguntes o sol·licituds?") Per esbrinar quines dades personals tenim sobre tu i el seu origen. 
Les teves correccions
 • Si trobes algun error en la teva informació personal o si et resulta incompleta o incorrecta, pots requerir-nos perquè ho corregim o ho completem.
Les teves restriccions
 • Tens dret a sol·licitar una limitació en el tractament de les teves dades personals (per exemple, mentre es verifica l'exactitud de les teves dades personals).
Les teves objeccions
 • També pots oposar-te a l'ús de les teves dades amb fins de màrqueting directe (si ho prefereixes, també precisar a través de quin canal i amb quina freqüència prefereixes ser contactat per nosaltres) o per compartir la teva informació personal amb tercers amb la mateixa finalitat.
 • Pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment per continuar processant les dades personals que ens has proporcionat contactant en el punt de contacte de protecció de dades (consulta la secció 3 "A qui pots contactar en cas de tenir preguntes o sol·licituds?").
 • A més, pots requerir-nos que eliminem qualsevol dada que et concerneixi (excepte en alguns casos, per exemple, el registre de titulacions, per a la prova d'una transacció o quan sigui requerit per la llei).
 • Finalment, has de tenir en compte que tens dret a presentar una denúncia contra al responsable del tractament, davant l'autoritat de protecció de dades corresponent ( "APD").
 • Pel que fa a TME (com a responsable del tractament), l'APD rellevant és l'Autoritat belga de protecció de dades. Pel que fa a TES (com a responsable del tractament), el DPA rellevant és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

17. INFORMACIÓ LEGAL


Els requisits d'aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable. En cas de contradicció entre el que està escrit en aquesta Política i els requisits en la llei de protecció de dades aplicable, la normativa de protecció de dades aplicable tindrà prioritat.

L'Escola l'Empordà-AEGLE pot modificar aquesta Política en qualsevol moment. Quan això passi, t’avisarem de qualsevol canvi i et demanarem que tornis a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmis la seva acceptació. També pots verificar aquesta Política periòdicament a www.escolaemporda.cat per informar-te sobre qualsevol canvi.

18. DEFINICIONS


1.1 En aquesta política, els següents termes tenen els següents significats:

(a) Responsable de tractament vol dir l'organització que determina els fins i la forma per als quals es processen les dades personals. Llevat que t’informem del contrari, els responsables del tractament són l'Escola l'Empordà-AEGLE, la Direcció General de Joventut, i els membres en xarxa als quals hagis tu facilitat les teves dades perquè ens les traspassin, com ara una matriculació en els nostres cursos a través d’un ajuntament, consell comarcal, associaci´ño, entitat, etc.

Se’t pot proporcionar més informació a través d'un avís de privacitat separat que, per exemple, s'inclourà en serveis específics (inclosos els serveis de comunicació), butlletins electrònics, recordatoris, enquestes, ofertes, invitacions per a esdeveniments, etc.

(b) Encarregat de tractament vol dir la persona i / o organització que tracti dades personals per compte del responsable del tractament.

(c) Punt de Contacte de Protecció de Dades significa el punt de contacte (és a dir, una persona designada per l'Escola l'Empordà-AEGLE en la jurisdicció corresponent) on pots adreçar al responsable del tractament les teves preguntes o sol·licituds pel que fa a aquesta política i / o el tractament de les teves Dades i que respondrà aquestes preguntes i sol·licituds. Llevat que t’informem del contrari, ets pot comunicar amb el Punt de Contacte de Protecció de Dades com es descriu a la secció 3 "A qui pots contactar en cas de tenir preguntes o sol·licituds?").

(i) EEE significa Espai Econòmic Europeu (compost pels països membres de la UE, lslandia, Noruega i Liechtenstein). 

(f) Dada Personal són dades relacionades amb tu directament o que permeten la teva identificació, com, per exemple, el teu nom, número de telèfon, adreça de correu electrònic, número d'identificació del vehicle (VIN), ubicació (geogràfica), etc.

(g) Tractament significa la recopilació, l'accés i totes les formes d'ús de les teves dades personals.