CALONGE:
Direcció acadèmica de l'escola 
i centre de formació
Escola l'Empordà 
C/ Major, 17-19
17251 Calonge (Baix Empordà)
Atenció: Zona de vianants. On aparcar? Plànol: Visualització / Baixa el plànol

GIRONA:
Oficina d'atenció de l'escola 
i centre de formació
Escola l'Empordà - Espai CEESC
Carrer d'Ibèria, 4, 
17005 Girona