Curs de monitor/a de menjador escolar (On-line) 
Curs de monitor/a de menjadors escolars i de lleure

Dades del curs
Curs: Curs de monitor/a de menjadors escolars i menjadors d'activitats d'educació en el lleure
  • Modalitat: Intensiu
  • Hores: 32 hores
Autors dels curs
Rubèn Fornós i Casares
Educador social

Jordi Iglesias i Mateo
Educador Social i Tècnic en RRPP

Descripció del curs


Es tracta del curs de monitor/a de menjadors escolars, pensat per aquelles persones que volem millorar el seu currículum així com els seus coneixements per tal d'adquirir les competències necessàries en el temps de mig dia que inclou el menjador escolar. Els curs està estructurat en mòduls formatius i després de cada un d'aquests mòduls formatius hi ha una avaluació a través d'uns exercicis, dinàmiques o d'un formulari. Pots anar fent el curs al teu aire i sense presses, dins les dates d'inici i finalització del curs.

El DECRET 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament. (DOGC núm. 2208, de 20/05/1996) regula que el Departament d’Ensenyament establirà el grau d’experiència, la formació necessària i la proporció mínima en relació al nombre d’alumnes que haurà de tenir el menjador, però fins al dia d’avui no ha sortit cap disposició que ho estableixi. Per això en aquests moments no existeix una titulació homologada de monitor de menjadors escolars, degut a que no hi ha una normativa que ho reguli.

Tot i això es preveu que al personal d’atenció directa a l’alumnat en els menjadors escolars li serà exigit  estar en possessió del diploma de monitor d’activitats del lleure infantil i juvenil i a més acreditant un mínim de 30 hores de formació en les matèries següents:

1. Promoció de la salut: alimentació i nutrició. Higiene alimentària

2. Aspectes normatius que regulen l’organització i funcionament del menjador escolar

3. Aspectes psicopedagògics i d’organització d’activitats del lleure específiques pel temps de menjador

Al no existir una titulació homologada, L’Escola l’Empordà ha establert aquests itineraris formatius:

Destinataris


El principals destinataris d’aquest curs són:

  • Monitors i monitores d'activitats de lleure

Condicions d'accés


Les condicions d'accés a aquest curs són:

  • Tenir 18 anys complerts el primer dia de curs
Objectius del curs
  • Aquest curs pretén donar als alumnes les bases del que és un menjador escolar, quina és la seva funció dins de l’educació i quins són els recursos més utilitzats en aquest àmbit. Aquest curs es complementa amb el curs de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.
Metodologia
  • El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius i pràctics per als alumnes.
Continguts del curs

Presentació del curs, ell model integral del lleure i la especificitat del menjador escolar

1. SALUT, RISC I SEGURETAT EN ELS MENJADORS

1.1 Com actuar en els casos d’al·lèrgies, intoleràncies alimentàries i diabetis

1.2 Com actuar en cas d’ennuegament, La maniobra d'Heimlich, també anomenada compressió abdominal

1.3 El risc i la seva prevenció

1.4 Com actuar en casos de malaltia, accident i administració de medicaments

1.5 Els plans d’emergència

1.6 Els riscos laborals


2. EL MENJADOR UN ESPAI EDUCATIU

2.1 Acció pedagògica en el menjador escolar.

2.2 Hàbits i actituds a fomentar en el temps de menjador

2.3 La importància de menjar de tot, l’equilibri alimentari

2.4 Educar en la prevenció dels principals transtorns alimentaris: Anorèxia, bulímia, obesitat...

2.5 El projecte educatiu: relació entre valors, objectius i activitats i la seva avaluació

2.5 Com treballar l’educació emocional, els drets dels infants… en el temps de menjador escolar


3. ASPECTES NORMATIUS I DE FUNCIONAMENT DEL MENJADOR

3.1 El títol de monitor/a de menjador escolar

3.2 Aspectes normatius que regulen els menjadors escolars

3.3 La responsabilitat del monitor/a de menjador escolar

3.4 Les funcions del monitor/a de menjador escolar


4. LA GESTIÓ I ELS RECURSOS DEL MENJADOR

4.1 El pla de funcionament: Models de gestió del menjador escolar

4.2 Relació amb els agents implicats: organització i conflictes

4.3 Normes de funcionament intern i el consens en la normativa interna d’un menjador escolar

4.4 Recursos educatius específics del temps de menjador escolar

4.5 Tallers de recursos

Competències que l'alumne/a ha d'adquirir finalitzat el curs


1. Coneixements de promoció de la salut: alimentació i nutrició. Higiene alimentària

2. Coneixements dels aspectes normatius que regulen l’organització i funcionament del menjador escolar

3. Coneixements dels aspectes psicopedagògics i d’organització d’activitats del lleure específiques pel temps de menjador

Distribució d’hores del curs

Hores del curs: 32 hores on-line

Titulació que s’obté

El diploma i el carnet de monitor/a especialitzat en Menjadors escolars
Aquest és un títol propi que emet una escola oficial d'educadors en el lleure. Aquest títol acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor. (És el mateix títol que es dóna en els cursos presencials)

Aquest curs capacita als alumnes a les competències i funcions previstes per la llei (Decret 160/1996, de 14 de maig, que regula el servei escolar de menjador): Que és un menjador escolar, quina és la seva funció dins de l’educació i quins són els recursos més utilitzats en aquest àmbit. 

Aquest títol és necessari per treballar en moltes escoles que el seu consell escolar així ho hagi aprovat. També és exigit per moltes empreses de càtering i consells comarcals que gestionen menjadors escolars +info

Validesa Laboral i curricular a nivell estatal en empreses públiques i privades.

En algun dels llocs de treball us poden requerir a part de la titulació que s'adquireix en aquest curs, el títol oficial de monitor/a d'activitats de lleure  +info

Propers cursos convocats

Consulteu els cursos convocats en aquest enllaç