També pots obtenir el títol de coordinador/a de menjadors escolars si tens el títol de director/a de lleure.


Si tens el títol de Director/a d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenilexpedit per la Direcció general de Joventut de la Generalitat de Catalunya i has aprovat el curs de monitor/a de menjadors escolars impartit per l’Escola l’Empordà ens pots sol·licitar el títol de 


COORDINADOR/A EN SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR


Aquest títol consta del diploma i el carnet corresponents.


El diploma acredita específicament que s’han fet 32 hores de formació especialitzada en temes de menjador escolar complementària al curs reglat de Director i Directora d’Activitats d’Educació en el Lleure Infantil i Juvenil de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya. 


Al dors, a més d’especificar-se el programa, hi apareix una nota vinculant amb el títol de Director/a que diu així: Aquest diploma de coordinador/a està complementat amb el títol de DIRECTOR/A D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN  LLEURE INFANTIL I JUVENIL expedit per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb el número x (on x és el número de carnet corresponent de l’alumne)


Per fer la sol·licitud cal:


1. Ingressar 65€ al compte de l’Escola l’Empordà – AEGLE:

a) Pagament amb PayPal o targeta bancària

b) Pagament per ingrés o transferència bancària

2. Omplir aquest formulari (caldrà haver fet el pagament abans ja que es demanen dades del mateix):

FORMULARI DE SOL·LICITUD

Curs de coordinador/a de menjador escolar  
Curs de coordinador/a de menjador escolar i menjadors d'activitats de lleure

Dades del curs
Curs: Curs de coordinador/a de menjador escolar i menjadors d'activitats de lleure
 • Modalitat: On-line
 • Hores: 20 hores
 • Previst per 2018/2019
Director dels curs
Jordi Iglesias

Descripció del curs


Es tracta d'un segon nivell del curs de monitor/a de menjadors escolars, pensat per aquelles persones que volen millorar el seu currículum així com els seus coneixements per tal d'adquirir les competències necessàries per a la coordinació i gestió del temps de mig dia que inclou el menjador escolar. Els curs està estructurat en mòduls formatius i després de cada un d'aquests mòduls formatius hi ha una avaluació a través d'uns exercicis, dinàmiques o d'un formulari. Pots anar fent el curs al teu aire i sense presses, dins les dates d'inici i finalització del curs.

Destinataris


El principals destinataris d’aquest curs són:

 • Persones amb experiència en menjadors escolars que desenvolupen o volen desenvolupar la tasca de coordinador/a en menjadors escolars
 • Monitors i monitores de lleure amb experiència en menjadors escolars que volen desenvolupar la tasca de coordinador/a en menjadors escolars
 • Directors i directores d'activitats de lleure que es volen especialitzar en coordinació de menjadors col·lectius
Objectius del curs
 • Donar a conèixer a l'alumnat els conceptes i recursos necessaris per desenvolupar les diferents tasques del coordinador/a de menjador escolar dinamitzant un equip de monitors/es i assegurant un bon treball en equip.
Metodologia
 • El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d’exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius i pràctics per als alumnes.
Continguts del curs

 • El menjador escolar i el temps del migdia
 • El marc legal i laboral
 • El projecte educatiu
 • La planificació, organització i pla de funcionament
 • La comunicació amb els públics interns i externs
 • La estió d’equips i resolució de conflictes
 • L'alimentació i els trastorns relacionats amb el pes, l’alimentació i la seva prevenció

Competències que l'alumne/a ha d'adquirir finalitzat el curs


 • Adquirir competències per millorar la qualitat educativa en aquest espai, com també la seva gestió i organització.
 • Facilitar orientacions i estratègies per a la gestió d’equips i eines útils per a la gestió dels conflictes en l’àmbit de la coordinació de menjadors.
 • Donar pautes d'actuació específiques davant els trastorns relacionats amb el pes i l’alimentació i la seva prevenció. 
 • Capacitar per l'execució del pla de funcionament del menjador escolar
 • Saber tractar de forma positiva el coneixement de les diversitats culturals representades entorn el temps de migdia mitjançant l'aplicació de tècniques i estratègies de treball fonamentades en el respecte. 
 • Conèixer tècniques d'animació atenent a diferents situacions i etapes de l'evolució d'un grup
Distribució d’hores del curs

Hores del curs: 20 hores on-line

Titulació que s’obté

CERTIFICAT ACREDITATIU emès per una escola oficial d’educadors i educadores d’activitats de lleure reconeguda per la Generalitat de Catalunya. (Certificat propi de l’Escola l’Empordà) corresponent a 20 hores de formació de segon nivell en menjadors escolars. A
quest certificat acredita l'aprofitament i la realització satisfactòria del curs , el que demostra que tindràs nous coneixements i habilitats que et permetran millorar en la pràctica de teva professió, o accedir a un lloc de treball millor. (És el mateix títol que es dóna en els cursos presencials)

Sortides professionals

Les principals sortides professionals* són:
 • Coordinador/a del temps de menjadors escolars en escoles públiques
 • Coordinador/a del temps de menjadors escolars en escoles concertades i privades
 • Coordinador/a del temps de  menjadors en casals d'estiu o de vacances
 • Coordinador/a de menjadors escolars gestionats pels consells comarcals
 • Coordinador/a de menjadors escolars gestionats per empreses de lleure o de catèring
*En algun d'aquests llocs de treball us poden requerir a part de la certificació que s'adquireix en aquest curs, el títol oficial de monitor/a o director/a d'activitats de lleure

Propers cursos convocats

Consulteu els cursos convocats en aquest enllaç