ETAPA DE PRÀCTIQUES DELS CURSOS
DE MONITOR/A i DIRECTOR/A

Quantes hores de pràctiques hauré de fer?

Els alumnes del curs de monitor/a o de director/a a part de l'etapa lectiva, han de fer unes pràctiques:

Quan puc començar a fer les pràctiques?


L’alumne/a pot començar les pràctiques un cop iniciada l’etapa lectiva i un cop impartit el 66% de l’etapa lectiva presencial 

Quan temps tinc per fer les pràctiques?


L’alumne/a té temps per finalitzar-les i presentar la memòria de pràctiques fins a: 

  • CURS DE MONITOR/A: 3 anys des del primer dia de curs.
  • CURS DE DIRECTOR/A: 5 anys des del primer dia de curs.
Puc convalidar les pràctiques?
No és possible: Segons el que estableix l'ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil l'experiència d'haver treballat anteriorment no és possible convalidar-la per hores de pràctiques. Les pràctiques sempre són obligatòries.

On podré fer les pràctiques?


Les pràctiques es poden fer a qualsevol activitat d’educació en el lleure infantil i juvenil que tingui un director/a (Títol oficial de director/a d’activitats de lleure) per poder fer de tutor de l’alumne/a. 

L'alumne/a s'ha de buscar el lloc per fer les pràctiques. L'alumne/a ha de gestionar-ho amb un centre de pràctiques. Trucar, anar-hi o enviar un correu electrònic. Parlar amb ells i veure si us poseu d'acord amb dates, etc.  Si no saps com començar clica aquest enllaç

Quines gestions hauré de fer per començar les pràctiques?


Som una empresa o una entitat i volem acollir un alumne/a de pràctiques?