AL SERVEI D'UNA FORMACIÓ EXCEL·LENT


L'ESCOLA L'EMPORDÀ
Entitat no lucrativa d'educació en el lleure i d'acció social

L’Escola l’Empordà va ser fundada l’any 1998 i és una escola oficial de formació d’educadors en el lleure infantil i juvenil, reconeguda amb el núm. 32 per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya (Resolució 5/11/98). Inscrita al cens general de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1858.

Al servei d’una formació excel·lent

L’Escola l’Empordà és una institució acadèmica de formació d’educadors i educadores en el lleure amb més de 15 anys d’història. El seu principal valor són les persones, els professors i les professores que amb la seva trajectòria professional i acadèmica estan al servei d’una formació excel·lent, amb un enfocament pedagògic propi. 

L’Escola l’Empordà té com objectiu primordial la formació de persones amb un alt nivell de competència professional i amb una total consciència de la seva responsabilitat social. Por això, impulsa la docència buscant l'excel·lència acadèmica.

L’ampli reconeixement extern de l’escola ve donat pels nostres antics alumnes que son també els verdaders agents transmissors d’aquests valors, exercint amb gran professionalitat la seva tasca educativa.

Ideari de l'escola

L’Escola l’Empordà no pertany a cap moviment específic d'educació en el lleure, és una entitat d'acció social sense ànim de lucre que fonamenta el seu ensenyament i la seva formació en uns valors de tipus general basats en la declaració Universal dels Drets Humans de l'ONU, al servei d’una formació excel·lent i fomenta els valors de l’associacionisme, el voluntariat, la democràcia, el civisme, la llengua catalana, la solidaritat, el respecte i la protecció del medi ambient, la convivència, l’altruisme, les actituds i els hàbits saludables, el consum responsable i la seguretat i responsabilitat en les activitats d'educació en el lleure. La qual cosa la fa ideal per a la formació de monitors i monitores que hauran de fer la seva tasca des d'activitats municipals, privades o altres entitats d’educació en el lleure.

Quins cursos fem

L'escola l'Empordà està en contacte permanent amb els agents socials i empresarials per tal de poder donar resposta a les necessitats formatives del món professional del lleure educatiu

L'equip de direcció de l'Escola l'Empordà

L'Equip de direcció de l'escola està composat pels educadors socials:

Jordi Iglesias i Mateo
Director acadèmic de l'Escola l'Empordà

Rubèn Fornós i Casares
Director administratiu i president de la junta de govern de l'Escola 'Empordà