COVID-19


PROTOCOLS COVID-19 ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Tots els elements, dubtes o circumstàncies no incloses ni previstes en els protocols i que tampoc poden estar definits en el document de criteris generals, hauran de ser interpretats per cada entitat organitzadora, entenent que els diferents protocols no poden abastar totes les situacions que es puguin donar. Es tracta d‘elements que, per la seva naturalesa, tenen un caràcter particular i específic de l’activitat.

 

En tot cas, no cal insistir en la necessitat de complir les diferents normatives i prescripcions sectorials que hi pugui haver en determinades situacions, així com també la normativa de referència ordinària.


La Direcció General de Joventut, l’Agència Catalana de Joventut i el Servei d’Ocupació de Catalunya, a través del decret llei 21/2020, destinaran 1,5 milions d’euros per a les entitats juvenils i empreses de lleure educatiu que contractin monitors/es i directors/es en jornada completa i durant 6 mesos de forma ininterrompuda. Us convidem a consultar la síntesi d’aquests ajuts ens aquesta infografia.

Més informació a: https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/Subvencio-per-contractar-joves-monitors-es-i-directors-es-de-lleure-a-jornada-completa-durant-6-mesos-per-associacions-i-empreses


File nameDescriptionSizeRev.TimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Visualització
🔴🔴🔴 Pàgina web de la Generalitat de Catalunya amb tota la informació actualitzada per aquest estiu    23 de juny 2020, 5:35 Escola l'Empordà
ċ

Visualització
🔴🔴🔴 NOVETAT Malgrat la gran quantitat ofertada, les places per a la formació s’han exhaurit ràpidament. L’obligatorietat de l'existència d'aquesta figura en totes les activitats, d’acord amb els protocols aprovats pel Pla Territorial de Protecció Civil (PROCICAT), i el fet que la demanda de formació sigui molt superior a la prevista, fan necessari posar en marxa un altre sistema alternatiu per impartir aquesta formació  3 de jul. 2020, 6:25 Jordi Iglesias - Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
🔴🔴🔴 NOVETAT: Nous elements d’actualització i reforç dels Protocols de les activitats de lleure educatiu de l’estiu del 2020 en el context de la pandèmia COVID19.  188 kb v. 1 23 de juny 2020, 5:38 Escola l'Empordà
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
🔴🔴🔴 Formació Responsable de Prevenció i HigieneDOCUMENT DE PREGUNTES FREQÜENTS (Algunes recomanacions poden variar en funció del context epidemiològic i/o els canvis legislatius que se’n derivin)  340 kb v. 2 23 de juny 2020, 5:34 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
PROTOCOL ESPECÍFIC PER A ACAMPADES I RUTES També és aplicable a CAMPS DE TREBALL molt especialment en els temes de pernoctació  1162 kb v. 3 19 de juny 2020, 3:26 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
PROTOCOL D'ACTUACIÓ D’ACTUACIÓ DAVANT D’UN CAS POSSIBLE DE COVID-19 EN COLÒNIES, CAMPAMENTS, CAMPS DE TREBALL O RUTES  62 kb v. 2 19 de juny 2020, 3:27 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
PROTOCOL ESPECÍFIC PER A CASALS D’ESTIU  577 kb v. 2 19 de juny 2020, 3:25 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
PROTOCOL ESPECÍFIC PER A COLÒNIES  650 kb v. 3 19 de juny 2020, 3:26 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
Com interpretar i afavorir els 2 metres de distància física en les activitats de lleure amb criteri educatiu.  533 kb v. 3 19 de juny 2020, 3:29 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
🔴🔴🔴 NORMATIVA: Aquest document pretén fixar les línies comunes i generals de com s’han de desenvolupar lesactivitats del lleure educatiu aquest estiu en el context d’excepcionalitat derivat de la pandèmiadel COVID19.Com a document marc estableix els requisits mínims imprescindibles per a poder realitzar lesactivitats amb caràcter general, i en protocols successius es concretaran amb detall eldesenvolupament i organització particular de cadascun de les diferents activitats de lleure. Enel mateix sentit, cal entendre aquests criteris generals a partir de 4 premisses bàsiques   234 kb v. 3 23 de juny 2020, 5:03 Jordi Iglesias - Escola l'Empordà
ċ

Visualització
FORMACIÓ OBLIGATÒRIA: Aquesta formació, impartida per personal del Departament de Salut en col·laboració amb la Direcció General de Joventut, s'adreça a les persones que faran de responsables de prevenció i higiene en les activitats d'educació en el lleure aquest estiu de 2020. L'existència d'aquesta figura és obligatòria en totes les activitats, tal i com estableixen els corresponents protocols aprovats pel Pla Territorial de Protecció Civil (PROCICAT).Seguir aquesta acció formativa és obligatori per a totes les persones que hagin de realitzar aquesta funció.Us recordem que només és necessari que hi hagi una persona responsable de prevenció i higiene per activitat. És important que només s'hi inscrigui una persona per activitat per no deixar fora persones que realment necessiten fer-la.   19 de juny 2020, 3:44 Jordi Iglesias - Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
Actualització d’algunes recomanacions i indicacions que es recullen en el present document. Partint però, d’uns criteris generals que s’han de continuar duent a terme a l’hora de preparar les activitats amb flexibilitat i sentit comú  188 kb v. 2 23 de juny 2020, 4:52 Jordi Iglesias - Escola l'Empordà
ċ

Visualització
Tots els elements, dubtes o circumstàncies no incloses ni previstes en els protocols i que tampoc poden estar definits en el document de criteris generals, hauran de ser interpretats per cada entitat organitzadora, entenent que els diferents protocols no poden abastar totes les situacions que es puguin donar. Es tracta d‘elements que, per la seva naturalesa, tenen un caràcter particular i específic de l’activitat.  19 de juny 2020, 4:02 Jordi Iglesias - Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
RECOMANACIONS DORMITORIS, RECOMANACIONS MENJADOR, RECOMANCIONS LAVABOS I DUTXES  579 kb v. 3 19 de juny 2020, 3:35 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
🔴🔴🔴 NORMATIVA: RESOLUCIÓ TSF/1198/2020, de 2 de juny, per la qual s'adopten mesures extraordinàries destinades a lesactivitats d'educació en el lleure en les que participen menors de 18 anys, per reduir riscos de propagació de la COVID-19.   49 kb v. 3 23 de juny 2020, 5:05 Jordi Iglesias - Escola l'Empordà
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Visualització Baixa
DOCUMENT: Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per laCovid-19 (Famílies) Editable amb Word  97 kb v. 3 19 de juny 2020, 3:22 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
DOCUMENT: Declaració responsable en relació amb la situació de pandèmia generada per laCovid-19 (Famílies) PDF  166 kb v. 3 19 de juny 2020, 3:22 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
DOCUMENT: PLANIFICACIÓ DE LA VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ EN CENTRES DE LLEURE  150 kb v. 3 19 de juny 2020, 3:22 Escola l'Empordà
ĉ
Visualització Baixa
DOCUMENT: COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A L’ACOLLIDA I SEGUIMENT EN ACTIVITATS DE LLEURE D’ESTIU  80 kb v. 3 19 de juny 2020, 3:22 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
  241 kb v. 4 19 de juny 2020, 3:34 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
DOCUMENT: LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE SÍMPTOMES PER A LES FAMÍLIES DELSINFANTS I JOVES QUE PARTICIPEN EN LES ACTVITATS DE LLEURE D’ESTIU  47 kb v. 3 19 de juny 2020, 3:22 Escola l'Empordà
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Visualització Baixa
GUIA ACTUALITZADA: En el transport, com en d’altres àmbits, cal seguir sempre les mesures de protecció. Les més importants son el rentat de mans freqüent i el distanciament físic. En tractar-se d’un espai tancat i amb unes dimensions reduïdes, caldrà que infants i adolescents i la resta de persones involucrades segueixin les recomanacions per tal de minimitzar el risc de contagi.  213 kb v. 3 23 de juny 2020, 4:48 Jordi Iglesias - Escola l'Empordà
ċ

Visualització
Han començat abans de juliol, reorganitzant les activitats, fent grups més petits, habilitant més espais i contractant més monitors  23 de juny 2020, 5:41 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
CARTELLS  302 kb v. 2 19 de juny 2020, 3:38 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
CARTELL  7972 kb v. 3 19 de juny 2020, 3:37 Escola l'Empordà
ċ

Visualització
  19 de juny 2020, 4:02 Jordi Iglesias - Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
GUIA: Consells pràctics per a joves durant el confinament  201 kb v. 3 19 de juny 2020, 3:40 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
GUIA: Consells pràctics per a professionals que treballen amb joves durant el confinament  4852 kb v. 3 19 de juny 2020, 3:40 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
GUIA: En el transport, com en d’altres àmbits, cal seguir sempre les mesures de protecció. Lesmés importants son el rentat de mans freqüent i el distanciament físic. En tractar-se d’unespai tancat i amb unes dimensions reduïdes, caldrà que infants i adolescents i la resta depersones involucrades segueixin les recomanacions per tal de minimitzar el risc de contagi.  183 kb v. 3 19 de juny 2020, 3:40 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
GUIA: Guia de neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana  288 kb v. 3 19 de juny 2020, 3:40 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
GUIA: ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU – ESTIU 2020Vessant pedagògicaLes activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys, són una einaeducativa de primer ordre i una gran oportunitat per a què nens, nenes i adolescents gaudeixind’un lleure de qualitat i amb transmissió de valors.  792 kb v. 3 19 de juny 2020, 3:41 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
RECOMANACIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE GRUPS DE PERSONES VOLUNTÀRIES  399 kb v. 2 19 de juny 2020, 3:39 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
RECOMANACIONS PER UN RETORN SEGUR DELS EQUIPAMENTS CÍVCIS A LA NOVA REALITAT  261 kb v. 2 19 de juny 2020, 3:39 Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
  496 kb v. 2 19 de juny 2020, 4:45 Jordi Iglesias - Escola l'Empordà
Ċ
Visualització Baixa
🔴🔴🔴 Eines i recursos educatius per a un estiusegur. Seguretat i salut a les activitats de lleure.   1346 kb v. 2 23 de juny 2020, 5:34 Escola l'Empordà