RENOVACIÓ DEL TÍTOL DE PRIMERS AUXÍLIS

Si us heu tret el títol a l'Escola l'Empordà s'ha de renovar cada 5 anys (Atenent al que regula el Decret 225/96) La renovació es farà només amb l'assistència a una de les sessions presencials de 8 hores que es convoca anualment.

Et volem recordar que la propera sessió presencial per poder renovar el títol tindrà lloc:

Properes session formativa per renovar el títol:
Sessió presencialHorari sessió presencialLloc sessió presencial
xx10.00h a 14.00h i 16.00h a 20.00h 
10.00h a 14.00h i 16.00h a 20.00h
CEESC-GIRONA C/ Ibèria, 4 GIRONA
CEESC-GIRONA C/ Ibèria, 4 GIRONA 
En el cas que hi vulguis assistir només has de:

1) Inscriure't omplint el següent formulari: FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

2) Pagar 30€ el mateix dia de la sessió corresponents a:
  • Jornada de formació presencial (8 hores)
  • Assegurança d'accident i RC durant la sessió de formació
  • Taxes de renovació del títol 

INFORMACIÓ LEGAL

És obligatori per llei que tots els monitors i directors d'activitats de lleure tinguin com a mínim el Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata" Així ho estableix el Decret 225/1996, de 12 de juny 

Segons preveu el Decret 225/1996, de 12 de junydavant d’una situació d’emergència amb risc vital, els estudis realitzats demostren que la primera atenció sanitària que es presta és un factor determinant del desenllaç del procés assistencial. Per això, és considera un objectiu prioritari el fet de tenir coneixements de primers auxilis, ja que per raó de les tasques que desenvolupen els monitors/es, és possible que algun cop hagin d'afrontar una situació d'emergència, fins que els professionals sanitaris se'n facin càrrec. Aquesta formació ha de tenir ha de garantir que el monitor/a tingui uns coneixements necessaris que els permetin, en la mesura del possible, millorar la situació o, si més no, evitar l'aparició de riscos afegits.

El Decret 225/1996, de 12 de juny, estableix les bases de la formació no reglada en matèria d'atenció sanitària immediata i fixa els objectius docents que han d'assolir els diferents nivells de formació (els monitors/es s'inclouen en el segon grup): 

"Grup d'atenció sanitària immediata: persones que es trobaran en situacions de risc sanitari i altres que la seva tasca és l'ajut a la comunitat en situació de perill o accident". 

És a dir els monitors/es s'inclouen en els Programes d'atenció sanitària immediata, per als professionals o personal voluntari que, per raó de les seves tasques i les seves responsabilitats sobre altres col·lectius, necessiten tenir coneixements en primeres cures sanitàries.


Concretament aquesta normativa disposa que els monitors/es han de tenir: 

Coneixements de primers auxilis corresponents al Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata", adreçat a les persones que, pel fet de desenvolupar les seves activitats envers un col·lectiu determinat, poden trobar-se, eventualment, en situació d'haver de prestar una atenció sanitària immediata.

El curs que oferta l'Escola l'Empordà de Primers auxilis en activitats de lleure, s'equipara al Nivell 1 dels "programes d'atenció sanitària immediata".