OFERTES DE FEINA i DE PRÀCTIQUES

Si esteu buscant monitors/es o directors/es per oferir algun lloc de treball o de pràctiques, no tenim borsa de treball(1), però us podem publicar un anunci gratuït a través dels nostres canals, només ens heu d'enviar el text incloent-hi un correu electrònic per tal de contactar o enviar els currículums. 

Els nostres principals canals per ofertes de feina, són el tauló intern d'anuncis obert només al nostre alumnat i la pàgina FEINA-VOLUNTARIAT-PRÀCTIQUES oberta a tothom