LES PRÀCTIQUES

Els alumnes del curs de monitor/a o de director/a a part de l'etapa lectiva, han de fer unes pràctiques:

L’alumne/a pot començar les pràctiques un cop iniciada l’etapa lectiva i un cop impartit el 66% de l’etapa lectiva presencial i té temps per finalitzar-les i presentar la memòria de pràctiques fins a: 

  • CURS DE MONITOR/A: 3 anys des del primer dia de curs.
  • CURS DE DIRECTOR/A: 5 anys des del primer dia de curs.
Puc convalidar les pràctiques?
No és possible: Segons el que estableix l'ORDRE BSF/192/2015, de 18 de juny, per la qual s'estableixen els programes dels cursos de formació de monitor/a i de director/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil l'experiència d'haver treballat anteriorment no és possible convalidar-la per hores de pràctiques. Les pràctiques sempre són obligatòries.

Centres on es poden fer les pràctiques


Les pràctiques es poden fer a qualsevol activitat d’educació en el lleure infantil i juvenil que tingui un director/a (Títol oficial de director/a d’activitats de lleure) per poder fer de tutor de l’alumne/a:

  • CENTRES DE PRÀCTIQUES DE L'ESCOLA L'EMPORDÀ
    • Qui pot ser Director/a de Pràctiques? En aquest document s’especifica quines persones poden exercir de director/a de pràctiques dels cursos de monitor/a i de director/a regulats per la Generalitat de Catalunya.

    Gestions de pràctiques alumnes


    Gestions de pràctiques empreses i entitats (Centres de pràctiques)