LES PRÀCTIQUES

Els alumnes del curs de monitor/a o de director/a a part de l'etapa lectiva, han de fer unes pràctiques: 

L’alumne/a pot començar les pràctiques un cop iniciada l’etapa lectiva i un cop impartit el 66% de l’etapa lectiva presencial i té temps fins a: 

  • CURS DE MONITOR/A: 3 anys des del primer dia de curs.
  • CURS DE DIRECTOR/A: 5 anys des del primer dia de curs. 

Centres on es poden fer les pràctiques


Les pràctiques es poden fer a qualsevol activitat d’educació en el lleure infantil i juvenil que tingui un director/a (Títol oficial de director/a d’activitats de lleure) per poder fer de tutor de l’alumne/a:

  • CENTRES DE PRÀCTIQUES DE L'ESCOLA L'EMPORDÀ

    Consultes i suport de pràctiques