SUPORT ALUMNES CURS DE MONITOR/A

 ASSISTÈNCIESQuantes hores puc faltar? Com ho tinc que comunicar?

 GESTIONS DE PRÀCTIQUESEtapa de pràctiques

 UNITATS ON-LINE?Unitats didàctiques on-line

 ÚLTIMES GESTIONS PER TENIR EL TÍTOLQuines són les últimes gestions per obtenir el títol?

 QUAN TINDRÉ EL TÍTOL?Com recollir el diploma i el carnet
 DUPLICAT CARNET/DIPLOMASol·licitud d'un duplicat o una rectificació del títol de monitor/a