SUPORT ALUMNES CURS DE MONITOR/A

 ASSISTÈNCIESQuantes hores puc faltar? Com ho tinc que comunicar?

 GESTIONS DE PRÀCTIQUESEtapa de pràctiques

 UNITATS ON-LINE?Unitats didàctiques on-line


 QUAN TINDRÉ EL TÍTOL?Com recollir el diploma i el carnet