Comprovació del pagament

  • L'Escola l'Empordà comprovarà els pagaments a partir del primer dia de curs. L'Escola no comprova cap pagament abans de l'inici de curs.
  • L'alumne/a ha de presentar el comprovant del primer pagament el primer dia de curs.
  • Si no teniu el comprovant de l'ingrès o transferència bancària demaneu-ne un altre
  • El segon pagament s'ha de fer: 
    • El primer dia de curs