Comprovació del pagament

  • L'Escola l'Empordà comprovarà els pagaments a partir del primer dia de curs. L'Escola no comprova cap pagament abans de l'inici de curs.
  • L'alumne/a ha de portar el comprovant del primer pagament el primer dia de curs.
  • Si no teniu el comprovant de l'ingrès o transferència bancària demaneu-ne un altre
  • El segon pagament es pot fer: 
    • Per ingrès o transferència bancària 4 dies abans de començar el curs 
    • En metàl·lic el primer dia de curs