Condicions d'espai pels cursos M i D


Condicions d'espais necessàries per a impartir cursos de monitor/a i de director/a

-Taules i cadires o cadires amb braç per a tots els alumnes

-Pissarra amb guix o retoladors

-Pantalla per a projeccions o paret blanca

-Taules per a les sessions de tallers

-L'Escola l'Empordà no es fa responsable de la gestió de les claus (tancar i obrir) ja que cada dia venen professors diferents a impartir el curs i és impossible anar-se passant les claus i les instruccions d'alarmes etc. 

Normativa aplicable:


Article 5 
Requisits mínims d’espai Els centres, les entitats o empreses on es desenvolupin la part lectiva dels cursos de monitor/a i director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil han de complir els requisits mínims d’espai següents: 
a) Aules polivalents d’un mínim de 2m2 per alumne/a. 
b) El nombre màxim d’alumnes permesos per aula és de 35. 
c) Les aules de formació poden trobar-se en espais singulars i exteriors de l’escola. Aquests requisits es podran acreditar mitjançant una declaració responsable