Projecte Suma-t'hi


Definició


Es tracta d’un programa educatiu per a fomentar el voluntariat i l’associacionisme juvenil combinant un curs d’iniciació en el lleure amb activitats diverses per al jovent. El projecte Suma-t’hi, és una proposta específica que en un primer terme pretén iniciar adolescents en l’educació en el lleure, l’associacionisme i el voluntariat i intenta que aquests s’integrin en el teixit associatiu de les seves respectives poblacions i facin tasques de voluntariat. Per això els cursos de premonitors de l'Escola l'Empordà estan inclosos dins del programa Suma-t'hi.


El Programa Suma-t'hi és un projecte de l'Escola l'Empordà-AEGLE (Associació Educació i Gestió en el Lleure a l'Empordà), programa a mig i llarg termini per ajudar des del món de l'educació en el lleure a revifar l'associacionisme i el voluntariat, sobretot a la zona de la Costa Brava i en altres zona que també s'ha perdut molt o no ha existit. Que donades les característiques de l’associacionisme i el voluntariat en aquestes zones, que ja de per si ha estat deficitari (comparant-lo amb zones de l’interior), i amb una baixa important d’entitats de voluntariat en els darrers anys, aquest projecte pot ser una de les intervencions d’urgència que poden ajudar a pal·liar aquest dèficit.


Aquests cursos, però, a més d'abastar els objectius específics d'iniciació en el lleure educatiu, els responsables de l'Escola l'Empordà es van adonar que abastaven altres objectius el suficientment importants com perquè no els hi passessin desapercebuts com ara la unió i la integració que es produïa entre els alumnes. Això va fer plantejar als responsables d'aquest programa la possibilitat de convocar cursos extensius, és a dir, traslladar els cursos intensius de tres dies a cursos extensius que duressin tot un mes i amb la finalitat d'aconseguir un equip de joves que al llarg de l'any s'animessin a portar a terme tasques de voluntariat i de dinamització a la seva població o barri.


Objectius


Els objectius generals del projecte Suma-t’hi són els de: 

  • Promoure la participació dels adolescents en el teixit social, el voluntariat i l’associacionisme 
  • Afavorir la incorporació dels joves com a responsables i educadors de les entitats i moviments d’educació en el lleure

Tots aquests objectius s'aconsegueixen a mig i llarg termini, en el sentit que l'objectiu final del Programa Suma-t'hi és aconseguir monitors de lleure amb experiència d'accions de voluntariat i participació ciutadana i que estiguin veritablement motivats per portar a terme una tasca educativa social en el temps lliure.


Metodologia del projecte


Aquests objectius es pretenen aconseguir amb l’organització de Campus de Joves, combinat de curs d’iniciació en el lleure i d’activitats juvenils. Aquest programa promou explícitament els següents valors:


-La interculturalitat, com a forma activa de convivència entre cultures


-La igualtat de gènere


-La salut


-L’associacionisme i el voluntariat


-El treball d’equip


-La llibertat de la persona i el sentit crític 


Aquest projecte es treballa també conjuntament amb els tècnics de Joventut dels ajuntaments de les poblacions on es programen el cursos i dels consells comarcals, amb la intenció de donar l’oportunitat als joves al llarg de l’hivern de participar com voluntaris en diverses accions del municipi, d'oferir la possibilitat de continuar trobant-se en accions puntuals, d'intentar que formin part del teixit associatiu i promoure reunions interlocals entre ells.Algunes accions del projecte


Primer Campus Jove intercultural portat a terme per l'Escola l'Empordà 2004 
De forma experimental, l'Escola l'Empordà amb l'organització conjunta dels departaments d'Immigració i Joventut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va portar a terme el primer campus intecultural a la Marca de l'Ham de Figueres, dins del projecte Suma-t'hi, amb l'objectiu d'aconseguir dinamitzadors juvenils per a aquest barri des de la vessant del lleure educatiu. A la fotografia alumnes del Campus Jove de la Marca de l'Ham amb la professora Cristina MolinasRoses 2004
El gener del 2004 el tècnic de Joventut de Roses, Edgar Tarrés i el dinamitzador juvenil, Jordi Abadal van demanar a l'Escola lEmpordà d'organitzar un curs de premonitors per tal de preparar joves que participessin activament de les activitats de l'espai jove municipal el CAR. Tres anys després el 2007, Jordi Abadal presentava un informe a l'escola on hi feia constar que de forma habitual una desena d'alumnes van continuar col·laborant amb les activitats del CAR i que sis d'elles ja tenien el títol de monitora. Es van començar a veure els primers resultats del projecte Suma-t'hiL'Escola l'Empordà presenta el seu programa "Suma't-hi" al 1r Congrés estatal d'escoles d'educació en el lleure a Palma de Mallorca 2005
L'Escola l'Empordà presenta el seu programa "Suma't-hi" al 1r Congrés estatal d'escoles d'educació en el lleure a Palma de Mallorca 2005, aportant la seva experiència en l'àmbit de la formació en el temps lliure a joves de 14 a 17 anys exposant l'experiència destinada en primera instancia exclusivament a immigrants al barri de la Marca de l'Ham a Figueres

L'Escola l'Empordà presenta el seu projecte "Suma-t'hi" a Santander, convidats pel Govern de Cantàbria dins les "IV Jornadas de Conferencias" 2007
El 3 de maig de 2007 l'Escola l'Empordà, l'escola oficial de formació d'educadors en el lleure amb seu a Calonge va participar a les IV Jornades de Conferències que organitza la Direcció General de Joventut del Govern de Cantàbria a Santander com entitat convidada per donar una de les tres conferències de que consten aquestes jornades.
Aquestes jornades que porten per títol "Formación en el tiempo libre, abriendo puertas al futuro" es caracteritzen per un alt nivell d'especialització i en el cas de l'Escola l'Empordà, han estat els seus responsables Rubèn Fornós i Jordi Iglesias, qui han presentat la ponència: "Programa Suma-t'hi"