Projecte Sopa de Pedres


Un programa educatiu per acollir la immigració i fomentar la diversitat intercultural en l’àmbit de l’educació no formal

Enllaços relacionats


Definició

Es tracta d’un programa educatiu  per acollir la immigració i fomentar la diversitat intercultural en l’àmbit de l’educació no formal i més concretament en el que tradicionalment anomenem l’educació en el lleure, formant educadors immigrants i fomentant entre tots els educadors (immigrants o no) la diversitat intercultural en aquest àmbit educatiu de referència

Objectius

Els objectius generals del projecte La sopa de pedres són el de promoure la participació dels infants i dels adolescents d’origen immigrant en els espais de l’educació no formal i més concretament en l’àmbit de l’educació en el lleure. Afavorir la incorporació de joves d’origen immigrant com a responsables i educadors de les entitats i moviments d’educació en el lleure. Promoure la diversitat intercultural en aquest àmbit de referència

Metodologia del projecte

Aquests objectius es pretenen aconseguir amb cursos de formació:

Subvencionant els alumnes d’origen immigrant als cursos propis reglats per a la formació de monitors i directors d’activitats infantils i juvenils en el lleure i als cursos propis no reglats per a la formació d’adolescents en la iniciació al lleure, el voluntariat i l’associacionisme, que ens proposen les entitats organitzadores dels mateixos, generalment consells comarcals i ajuntaments

Subvencionant i incentivant el nostre professorat a assistir a cursos externs de formació específica en temes d’immigració i interculturalitat

Mantenint específicament un coordinador que tingui cura dels aspectes d’interculturalitat en la formació

Dedicant 4 hores de formació específica en temes d’interculturalitat en els cursos de monitor

Fent un pla de formació transversal que contempli la interculturalitat en tota la modalitat de cursos que imparteix l’escola

Confeccionant cursos propis no reglats per a la formació d’adolescents en la iniciació al lleure, el voluntariat i l’associacionisme específics en zones de forta influència d’immigrants


Subpàgines (1): Galeria de la Sopa de Pedres