Certificats d'hores dels títols de monitor/a i director/a a la DGJ

Segons les darreres instruccions de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya aquest certificat ja no s'emeten

Actualment els diplomes de M i D ja porten les hores, per aquest motiu des del SAEL* ja no s'emeten certificats d'hores.

*Servei s'Associacionisme i d'Educació en el Lleure de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya (SAEL)

Joan Giralt i Salvadó
Responsable de Dinamització de la
Formació en Educació en el Lleure
Tel. 93 483 83 98 
Fax 93 4838300
jgiralt@gencat.cat