Sol·licitud d'un certificat o una rectificació del títol de monitor/a o director/a

      


Ⓐ DUPLICATS DE DIPLOMES Monitor/a i Director/a

A partir d’ara, la GENERALITAT DE CATALUNYA ja NO emet duplicats de Diplomes, només emet CERTIFICATS DE TITULACIÓ (Aneu a  l'apartar )

Ⓑ DUPLICATS DE CARNET Monitor/a i Director/a
Quan una persona titulada perdi el carnet M i D pot demanar un duplicat connectant amb l’escola on va fer la formació.

La secretaria de l’escola li tramitarà la sol·licitud de duplicat. La persona titulada podrà recollir el seu duplicat de carnet per l’escola a partir de mitjans dels mesos de març, juny i desembre.

En el cas que la persona titulada no pugui connectar amb l’escola on va fer la formació, haurà d’enviar un correu electrònic a diplomesmd.tsf@gencat.cat des d’on se li donarà una solució.

S'ha de tenir en compte que a partir d’ara, no es fan duplicats de Diplomes.

Per demanar un duplicat del carnet: DUPLICATS o RECTIFICACIONS DE CARNET

Ⓒ CERTIFICATS DE TITULACIÓ Monitor/a i Director/a


Les persones titulades M i D que tinguin necessitat d’acreditar que són Monitor/a o Director/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil davant d’organismes, d’empreses, d’entitats... i no disposin del carnet i/o diploma corresponent (p.e. perquè l’han extraviat), poden sol·licitar a la GENERALITAT DE CATALUNYA un certificat conforme tenen aquesta titulació. Aquesta sol·licitud l’ha de tramitar la persona interessada mitjançant el formulari electrònic de Petició genèrica amb signatura electrònica que hi ha a Tràmits gencatPosteriorment, la persona rebrà un certificat signat digitalment a través de la plataforma e-notum. També rebrà un avís a la seva adreça de correu electrònic.

Posem a disposició de les persones usuàries una Guia per a fer la Sol·licitud de certificat que acredita tenir una titulació oficial d’educador/a en el lleure expedida per la Direcció General de Joventut

Ⓓ MODIFICACIÓ DADES A CARNETS I CERTIFICATS Monitor/a i Director/a


Quan una persona titulada hagi de modificar les dades personals i aquest canvi afecti al contingut del diploma, carnet o certificat de titulació M o D, que ja disposa, s’ha d’adreçar a l’escola on va fer la formació i presentar els corresponents justificants de la modificació. 

La secretaria de l’escola modificarà les dades a l’expedient de l’alumne a l'aplicatiu de la GENERALITAT DE CATALUNYA. Un cop introduïdes les noves dades a l'aplicatiu, es crea automàticament una sol·licitud modificada del carnet. 

La persona titulada podrà recollir el nou carnet en la pròpia escola a partir de mitjans dels mesos de març, juny i desembre. 

Per demanar el certificat de titulació, la persona titulada haurà seguir el tràmit descrit a l’apartat CERTIFICATS DE TITULACIÓ M i D

Si la persona titulada no pot connectar amb l’escola on va fer la formació, haurà d’enviar un correu electrònic a diplomesmd.tsf@gencat.cat des d’on se li donarà una solució. 

Per fer sol·licitud de modificació de dades: 
DUPLICATS o RECTIFICACIONS DE CARNET

 ALTRES TITULACIONS EMESES PER L'ESCOLA L'EMPORDÀ


En aquest cas heu de sol·licitar-ho enviant un correu electrònic a administracio@escolaemporda.cat

DUPLICATS i RECTIFICACIONS

Ⓐ DUPLICATS DE DIPLOMES M i D
 • A partir d’ara, la GENERALITAT DE CATALUNYA ja NO emet duplicats de Diplomes, només emet CERTIFICATS DE TITULACIÓ (Aneu a  l'apartar )
Ⓑ DUPLICATS DE CARNET M i D
Ⓒ CERTIFICATS DE TITULACIÓ M i D
Ⓓ MODIFICACIÓ DE CARNETS M i D

  Ċ
  Jordi Iglesias - Escola l'Empordà,
  28 de febr. 2020, 5:20
  Ċ
  Jordi Iglesias - Escola l'Empordà,
  28 de febr. 2020, 4:26