Sol·licitud d'un duplicat o una rectificació del títol de monitor/a o director/a

Els duplicats de diplomes i carnets de monitor/a i director/a s’han de sol·licitar a l’escola on s’ha fet el curs, que és qui els tramita a la Direcció General de Joventut per a la seva emissió.

Al llarg de l’any hi ha tres moments en que la DGJ edita els diplomes i els carnets duplicats, en concret són els mesos de març, juny i desembre. Un cop editats les escoles ho recullen a la DGJ i els fan arribar als titulats corresponents.

En el cas que no pugueu connectar amb l’escola d’educadors en el lleure on vau fer la formació podeu enviar un correu electrònic a diplomesmd.bsf@gencat.cat i la Generalitat us informarà com sol·lucionar-ho. +informació

ALUMNES DE L'ESCOLA L'EMPORDÀ:

Ompliu aquest formulari per sol·licitar un duplicat o una rectificació

1) Aquesta sol·licitud es tramitarà a la Generalitat en la propera convocatòria i només és vàlida per a alumnes de l'Escola l'Empordà:

-Convocatòria de 15 de febrer / els duplicats es poden recollir o s’enviaran a partir del 15 d’abril
-Convocatòria de 15 de maig / els duplicats es poden recollir o s’enviaran a partir del 1 de juliol
-Convocatòria de 15 de novembre / els duplicats es poden recollir o s’enviaran a partir del 15 de gener

2) La sol·licitud de rectificacions del carnet i/o diploma no té cap cost per part de l'alumne/a si la rectificació correspon a un error produït per la pròpia escola, però si és deguda a erros produits per l'alumne/a o a canvis de nom o de document d'identitat s'haurà de pagar la mateixa quantitat que s'indica al punt següent.

3) La sol·licitud de duplicat té un cost únic de 30€ segons tarifa vigent (Carnet o diploma / carnet i diploma) que s’haurà de pagar per reembolsament - Els 30€ inclou també despeses d'enviament)